WALLEX
такси.

  • ПОРТФЕЙЛ
  • КЪСТЪДИ ПРО
  • ПРАЙМ Частни клиенти
  • ПРАЙМ Корпоративни клиенти
  • СЕЛФ КЪСТЪДИ

Wallet такси

Откриване на сметка

Без комисиона

Откриване на мултивалутен попечителски крипто портфейл

Без комисиона

Откриване на мултивалутна сметка с виртуален IBAN

Без комисиона

Минимален баланс

100,00 EUR

Входящ превод

Без комисиона

Изходящ превод

Без комисиона

Захранване на сметка от карта

2,50%

Поддръжка на карта

Без комисиона

Издаване на карта

Без комисиона

Преиздаване на карта

9,90 EUR

Доставка на карта

Без комисиона

Доставка на карта с DHL

15,00 EUR

Неуспешна доставка на карта

100,00 EUR

Лимит за плащане на ПОС терминал (на трансакция)

20.000,00 EUR

Дневен лимит за плащане на ПОС терминал

20.000,00 EUR

Лимит за теглене от АТМ

500,00 EUR

Месечен лимит за теглене от АТМ

5.600,00 EUR

Дневен лимит за захранване

5.000,00 EUR

Месечен лимит за захранване

20.000,00 EUR

Годишен лимит за захранване

80.000,00 EUR

Максимално салдо по карта

20.000,00 EUR

ЗАХРАНВАНЕ НА КАРТОВА СМЕТКА. от валутна/ стейбъл койн сметка

1,00%

ЗАХРАНВАНЕ НА КАРТОВА СМЕТКА. от крипто сметка

2,80%

Обмяна Криптовалута/Криптовалута

OTC курс + 0,25% комисиона

Обмяна Криптовалута/Фиатна валута

OTC курс + 0,25% комисиона

Обмяна Фиатна валута/Криптовалута

OTC курс + 0,25% комисиона

Автоматична обmяна на валута

OTC курс + 0,25% комисиона

Максимално салдо по сметка

Без ограничения

Oбмяна на фиатни валути

Без ограничения

Обмяна на Криптовалута

Без ограничения

Изходящ валутен и крипто превод (на трансакция)

10.000,00 EUR

Изходящ валутен и крипто превод (на ден)

25.000,00 EUR

Променлив APY

Минимум 1,00%
Максимум 9,00%

Непроменлив APY

Минимум 4,00%
Максимум 12,00%

ОПИТАЙТЕ ДНЕС ФИНАНСОВИТЕ РЕШЕНИЯ НА БЪДЕЩЕТО.